GERİ

6111 Sayılı Kanun (Torba Yasa)Matrah artırımı
Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 Sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları  Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yasa ile vergi incelemesinden kurtulmak için Matrah artırımı getirilmiştir.
Mükelelfler 2006,2007,2008 ve 2009 yıllarına ilişkin olarak Matrah Artırımında bulunurlarsa ilgili yıllar içindaha sonra vergi incelemesi yapılmayacaktır.
KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI TABLOSU                                                                  
Yıl  
    Matrah Artırım Asgari Artırım     Ödenecek Vergi       Beyannamesini ve Vergisini   
                    Oranı               Tutarı (TL)                      Oranı                     Aksatmayanlar İçin Oran

2006            30                   19.110                            %20                                      %15
2007            25                    20.650                           %20                                      %15
2008            20                   22.440                            %20                                      %15
2009           15                    24.460                            %20                                      %15
GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU
(BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR İÇİN                                                                       

2006           30                   9.550                              %20                                        %15
2007           25                  10.320                             %20                                        %15
2008           20                  11.220                             %20                                        %15
2009           15                  12.230                             %20                                        %15
İŞLETME DEFTERİ TUTANLAR İÇİN 
GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRMA TABLOSU                                                                                
  
                               
2006           30                  6.370                               %20                                        %15
2007           25                  6.880                               %20                                        %15
2008           20                  7.480                               %20                                        %15
2009          15                   8.150                               %20                                        %15

Trabzon Kuyumcu ve Saatçiler Odası           Kunduracılar Cad. Alipaşa İşhanı  K:4 / 51   Trabzon / TÜRKİYE Tel: +90 462 3216103 
GülNet İnternet Hizmetleri  Gazipaşa Mah. Cudibey Mektep Sok. Mahmut Reis Apt.  K:2 Trabzon / TÜRKİYE  Tel: +90 462 326 61 42 


   www.betonhelva.com.tr